Små ændringer i bestyrelsen

På VIO’s repræsentantskabsmøde lørdag 7. marts blev der rokeret lidt rundt på pladserne, og en enkelt ny suppleant blev valgt. Kim E. Nielsen, Odsherred Forsyning, blev indvalgt i bestyrelsen og på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som næstformand. Foreningens hidtidige næstformand Arne Jensen, Asnæs Vandværk, blev valgt som suppleant. […]

Stort fremmøde til gode oplæg

41 vandværksfolk fra de forskellige vandværker i VIO deltog lørdag formiddag den 11. januar på foreningens temamøde om fælles indkøb i Vig Forsamlingshus. Dagen bød på et meget alsidigt program med oplægsholdere fra Kamstrup, Odsherred Forsyning, Dons Lab, Odsherred Kommune, VIO og AO Johansen. Flemming Søgren Nielsen fra […]