Beredskabsplan – skabelon

Beredskabsgruppen nedsat af Teknisk Forum har udarbejdet en ny skabelon for beredskabsplanen, som blev præsenteret for hhv. Teknisk Forum og Repræsentantskabsmødet den 6. juni 2021.

Planen er opdelt i følgende tre hoveddele

1. Vandværkets beredskabsplan
Ansvarsfordeling
Organisation i kritiske og beredskabssituationer
Håndtering af beredskabssituationer
Information
To versioner af beredskabsplanen til hhv. bestyrelsen og forbrugerne

2. Beredskabssituationer og handlingsplaner
Figur: beredskabssituationer
11 handlingsplaner

3. Serviceniveau ved driftsforstyrrelser

Du kan hente skabelonen her

Siden sidste redigeret 16. august 2021