Indmeldelse

Enhver vandforsyning i Odsherred Kommune er berettiget til at være medlem af Vandfællesskabet i Odsherred.

Årskontingent for 2022

Gruppe 1: Medlemmer med indvinding mellem 0-50.000 m3 pr. år = kr. 1.000

Gruppe 2: Medlemmer med indvinding mellem 50.001 og 150.000 m3 pr. år = kr. 2.000

Gruppe 3: Medlemmer med indvinding over 150.001 m3 pr. år = kr. 4.000

Beløbet opkræves i 2. kvartal eller ved indmelding.

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske til foreningens formand eller kasserer:

Siden sidste redigeret 7. april 2024