Fælles indkøb

Formål

Formålet med arbejdsgruppen er:

 • at kortlægge områder, hvor der med fordel kan foretages fælles indkøb
 • at forhandle økonomiske og løsningsmæssige fordelagtige indkøbsaftaler  
 • at være kontaktorgan for vandværkerne i forhold til den indgåede aftale i relation til spørgsmål vedr. fælles aftalevilkår, leverancer samt økonomi
 • at foretage en årlig evaluering af de indgåede aftaler

Aktiviteter

Arbejdsgruppen ”Bedre Indkøb” er en fast nedsat gruppe, som skal sikre medlemmerne attraktive indkøbsmuligheder på en række områder af fælles interesse. Gruppen gennemfører endvidere en årlig evaluering på eksisterende indkøbsaftaler for at sikre, at leverandørerne overholder aftalens vilkår, og at medlemmerne er tilfredse.

Processen for arbejdet er, at gruppen udarbejder en årsplan for gruppens arbejde, som godkendes af Repræsentantskabet, dog ikke for 2019, her godkender bestyrelsen planen.  Konkret forhandler gruppen udkast til en aftale med den valgte leverandør. Herefter behandles aftalen i bestyrelsen, og sendes efterfølgende ud til medlemmernes ratificering inden aftalen er gældende. Det er frivilligt for medlemmerne at anvende aftalen.

Følgende aftaler er indgået:

 • Ny aftale med Kamstrup om drikkevandsmålere med tilbehør og services indgået i 2023. Aftale
 • Aftale om rådgivning vedr. BNBO indgået i 2021. Aftale
 • Aftale vedr. salg af målerdata til Odsherred Forsyning indgået i 2017. Aftale

Kortlægning af områder, hvor det er interessant økonomisk og/eller kvalitetsmæssigt at foretage fælles indkøb. Følgende områder er allerede identificeret:

 • Aftale om drikkevandsanalyser, den nuværende aftale er fra 2013 og er indgået mellem OVR og DonsLab
 • Aftale om bortkørsel af slam
 • Aftale om hosting af ledningsoplysninger (efterlevelse af ny LER-lov) samt digitalisering af kortmateriale, herunder GPS opmåling
 • Aftale om lækagesporing
 • Aftale om revisionsydelser
 • Aftale om administrations- og regnskabsmæssige ydelser
 • Aftale om vandværksdrift (vikar eller fast)

Medlemmer

Nye emner fra medlemmerne til gruppen skal sendes til Tovholderen.

 • Tovholder Arne Jensen
 • Jens Rubæk

Arbejdsgruppen skal nedsættes og rekrutteringer sker blandt foreningens medlemmer. Tovholderen har ansvar for rekrutteringen, og sender derfor besked ud til medlemmerne om deltagelse i arbejdet.

Siden sidst redigeret 1. marts 2023.