Ledningsarbejde i forurenet jord

På et møde i Teknisk Forum 27. august 2019 på Kongepartens Vandværk gav Astrid Munksgaard og Hanne Ingversen fra Odsherred Kommune oplæg om henholdsvis jordforureninger og kontrolprogrammer i forbindelse med jordforurening.

Mange deltagere fik sig en aha’ oplevelse, og en enkelt udtrykte det sådan: ”Ja, nu ved vi så, hvad vi af lykkelig uvidenhed har forsømt i mange år. Men nu ved vi da, hvad vi har pligt til, så vi kan se fremad”.

Se oplægget fra Odsherred Kommune her

Herunder er der link til Odsherred Kommunes kort over Områdeklassificeringer og jordforureninger V1 og V2:

Se Odsherred Kommunes kort