Odsherred Kommune

Kommunen som myndighed

Odsherred Kommune er myndighed med ansvar for at sikre forsyning af rent drikkevand til forbrugerne. Denne myndighedsopgave er lovreguleret på en række områder:

  • Tilladelse til og vilkår for vandindvinding
  • Tilsyn med vandværkerne, hvor de tekniske installationer og vandværkets hygiejniske tilstand gennemgås
  • Godkendelse af vandværkernes vandprøver og kontrolprogram
  • Godkendelse af vandværkets takstblad
  • Ledelse af beredskabssituationer

Kommunen som samarbejdspartner

Odsherred Kommune og VIO samarbejder i en tæt dialog om løsning af en række større projekter:

  • Nedlæggelse af brandstandere
  • Udarbejdelse af ny vandforsyningsplan 2024-203
  • Implementering af Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse

Kommunen skal endvidere sikre, at vandværkerne bliver høringspartner på initiativer, som har indvirkning på grund- og drikkevand, fx Grundvandsredegørelsen, Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse m.v.

Læs om drikkevand i Odsherred kommune her

Siden er senest redigeret den 7. april 2024.