Danske Vandværker

Danske Vandværker er brancheorganisation for landets vandforsyninger. Medlemsskaren tæller også flere hundrede virksomheder fra branchens industri og leverandører.

Danske Vandværker leverer rådgivning, kurser, netværk og politisk interessevaretagelse til medlemmerne. Foreningen arbejder for en sikker og effektiv vandforsyning til gavn for forbrugerne.

Samarbejdet med Danske Vandværker

Samarbejdet består i en tæt dialog i forbindelse med udvikling af VIO til glæde for medlemmerne. Herunder kan DV understøtte med videnstunge konsulenter i forbindelse med VIO arrangementer, og konkret rådgivning og sparring.

Læs mere

www.danskevv.dk