Vandfællesskabet Nordvestsjælland (VN)

Det nordvestsjællandske vandsamarbejde blev dannet for at skaffe grundvand til Kalundborg. Den direkte anledning til samarbejdet var, at Kalundborg Kommune havde store problemer med at skaffe drikkevand til blandt andet storforbrugeren Novo midt i 1990’erne.

Nordvestsjællands Regionale Vandforsyning (NRV) blev oprettet i 1997 med Kalundborg, Holbæk og de tre daværende Odsherred-kommuner (Kontaktudvalget for tidligere Trundholm kommune, Kontaktudvalget for tidligere Dragsholm kommune og Nykøbing-Rørvig kommune) som aktionærer.

Selskabet skulle indvinde vand fra Svinninge-området og distribuere det fra et nyt vandværk nær indvindingsstedet. Planerne blev mødt med kritik af områdets private vandværker, og det endte med, at de private værker dannede Vandfællesskabet Nordvestsjælland a.m.b.a. (VN), som tilbød at levere vand til NRV i stedet for, at det regionale selskab selv skulle stå for indvinding.

Der er i dag indgået kontrakter om levering af op til 1,9 millioner kubikmeter grundvand mellem syv vandværker via VN og NRV til Kalundborg.

I alt 13 vandværker er nu bundet sammen af ringforbindelser og leverer til Kalundborg: Svinninge, Gislinge, Kundby, Stigs Bjergby, Jyderup, Mørkøv, Knabstrup, Tuse, Regstrup, Langerød, Deigvad, Gørlev og Årby Lyng.

VIO og VN

Der vælges årligt 2 repræsentanter fra hhv. KVD og det nu nedlagte KVT til bestyrelsen af VN. Fremadrettet skal der vælges to repræsentanter for vandværkerne i VIO, som kan være med til at præge udviklingen af VN.

Der er for nuværende ingen vandværker i Odsherred, som leverer vand til VN, men der er et projekt i gang med at undersøge, hvorvidt der skal lægges en pipeline til hhv. Hørve (VIO medlem), Fårevejle, Grevinge (VIO medlem) og Asnæs (VIO medlem) for at kunne skabe en større leveringssikkerhed og udvidelsesmuligheder.

Stig Stormgaard, kasserer i VIO og Arne Jensen, bestyrelsesmedlem i VIO, er valgt til VN’s bestyrelse i 2024 som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant.

Siden er senest redigeret den 7. april 2024.