COVID 19/Coronavirus

Vandværkerne har modtaget følgende svar fra Vandteamet i Odsherred kommune på spørgsmål om hvorvidt COVID-19 kan spredes via drikkevandet: Vi mener ikke, at der er nogen risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde: Vi mener ikke, at der nogen sandsynlighed for, at SARS-CoV-2, som er det virus, der […]

Det er gravalvorligt at arbejde med vandledninger!

VIO afholder i samarbejde med Ledningsadvokaterne (specialister i ledningsret) et kursus i graveskader og gæsteprincippet inden sommerferien, tidspunktet er ikke fastlagt endnu. Skriv til formanden på formand@vio.nu for at få dine spørgsmål og problemstillinger med, når kursuslederen Kim B. Ulrich, advokat med møderet for Højesteret, forbereder kurset.Du kan […]

Små ændringer i bestyrelsen

På VIO’s repræsentantskabsmøde lørdag 7. marts blev der rokeret lidt rundt på pladserne, og en enkelt ny suppleant blev valgt. Kim E. Nielsen, Odsherred Forsyning, blev indvalgt i bestyrelsen og på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som næstformand. Foreningens hidtidige næstformand Arne Jensen, Asnæs Vandværk, blev valgt som suppleant. […]

Hvordan lykkedes man med rekruttering?

Få svar på det spørgsmål og mange andre … Lørdag den 6. juni kl. 10-14 i Vig Forsamlingshus, hvor VIO holder kursus i Rekruttering. Du kender det måske… Der er en ledig bestyrelsespost, men det er svært at finde en ny til at varetage den. Rekruttering af frivillige […]

Takstblad 2020

VIO har efter en længere dialog med Odsherred kommune fået ret i at gebyrpolitikken suverænt er vandværkets bestyrelse og generelforsamlings ansvar og derfor ikke kan inddrages som vilkår når kommunen træffer afgørelse om vandværkernes takstblad. Vandteamet skal derfor kun forholde sig til anlægs- og driftsbidraget, når der sagsbehandles […]

Hvad, hvornår, hvordan og til hvilken pris…?

DonsLab havde 5. november inviteret til brugergruppemøde med det formål “at afstemme laboratoriets ydelser og service i relation til såvel vandforsyninger, entreprenører som kommunale myndigheder”. VIO var repræsenteret på brugergruppemødet, idet vi ønskede at øve indflydelse på udviklingen af nye services og produkter, som kan dække vandværkernes behov. […]

Stort fremmøde til gode oplæg

41 vandværksfolk fra de forskellige vandværker i VIO deltog lørdag formiddag den 11. januar på foreningens temamøde om fælles indkøb i Vig Forsamlingshus. Dagen bød på et meget alsidigt program med oplægsholdere fra Kamstrup, Odsherred Forsyning, Dons Lab, Odsherred Kommune, VIO og AO Johansen. Flemming Søgren Nielsen fra […]

”Det er alvorligt – det helt store beredskab skal i gang …”

Reportage fra VIO’s beredskabsøvelse den 26. november 2019 på Rørvig Vandværk Klokken er 12.55 en grå tirsdag i november, og en gruppe på 10-12 personer står samlet i en rundkreds på gårdspladsen på Rørvig Vandværk, nogle med en ringmappe eller en tablet under armen. Alle skutter sig og […]