Det er gravalvorligt at arbejde med vandledninger!

Kursus i ledningsskader og gæsteprincip Det er et faktum at graveaktøren er underlagt et strengt ansvar omfattende stort set alle typer arbejder, og dårlige undskyldninger afvises som regel af domstolene. Kom og hør mere om gældende regler og nyeste retspraksis inden for ledningsskader.  Har dit vandværk ledninger på fremmed […]

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen indkalder hermed til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om BNBO i Odsherred kommune;  Lørdag den 3. oktober kl. 10 – 13 med efterfølgende frokost i Asnæs Forsamlingshus. Frist for tilmelding er den 26. september 2020. Der er formøde i valggruppe 3, de små vandværker, onsdag den 16. september kl. […]

Sådan rekrutterer du frivillige

Kursus afholdes lørdag den 5. december 2020 kl. 9 til 13 i Vig Forsamlingshus. Står I overfor at skulle finde nye bestyrelsesmedlemmer? Eller kunne du bare godt tænke dig nogle gode fif og redskaber til, hvordan man kan arbejde med at rekruttere de rigtige til bestyrelsen og gøre […]

Takstblad 2020

VIO har efter en længere dialog med Odsherred kommune fået ret i at gebyrpolitikken suverænt er vandværkets bestyrelse og generelforsamlings ansvar og derfor ikke kan inddrages som vilkår når kommunen træffer afgørelse om vandværkernes takstblad. Vandteamet skal derfor kun forholde sig til anlægs- og driftsbidraget, når der sagsbehandles […]