Rent grundvand i fremtiden

Problemer med BAM, nitrit, pesticider m.m. Findes der en anden løsning end nye drikkevandsboringer? Kom og hør om erfaringerne med alternative løsninger fra hydrolog Jørgen Krogh Andersen, Dansk Vand- og Naturcenter og Grundvandets Venner Mødet i Teknisk Forum afholdes torsdag den 7. oktober 2021 i Vig Forsamlingshus. Frist […]