Vestsjællands Brandvæsen

Der skal i løbet af 2019 udarbejdes en ny vandforsyningsplan til redning, og det er Brandvæsenets ansvar.

Vandværkerne skal i samarbejde med brandvæsenet bestemme, hvilke brandhaner, som skal anvendes fremadrettet. Hertil skal Brandvæsenet dokumentere, at der er en kontraventil i brandstandere, da den udgør en forureningskilde i drikkevandsnettet.

Nedlæggelse af brandstandere er kommunalbestyrelsens ansvar herunder finansiering af arbejdet jf. “Regulativet for de forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred kommune”.

Læs mere

www.vsbv.dk