Vestsjællands Brandvæsen

Inden udgangen af 2021 publicerer Brandvæsenet en ny vandforsyningsplan til brand og redning. Plan for arbejdet blev præsenteret på VIOs repræsentantskabsmøde den 6. juni 2021 af områdeleder Jan Brunn.

Brandvæsenet har ansvar for at drifte, tilse og vedligeholde de brandstandere, som væsenet beslutter skal være i brug i den nye plan. I brandstanderne skal der være monteret en kontraventil for tilbageløbssikring og forurening af drikkevandet. Det er væsenets ansvar.

Nedlæggelse af brandstandere er kommunalbestyrelsens ansvar herunder også finansiering af arbejdet jf. “Regulativet for de forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred kommune”.

Læs mere

www.vsbv.dk

Siden er sidst redigeret den 16. august 2021.