Normer

En norm opstiller krav til et forsvarligt teknisk kvalitetsniveau inden for et veldefineret område. Nedenfor kan du se hvilke som gælder på drikkevandsområdet. Normerne kan købes hos Dansk Standard https://webshop.ds.dk/

DS439 – Norm for vandinstallationer

Normen omfatter alle vandinstallationer, der er tilsluttet almene vandværker og mindre ikke-almene vandværker. Det gælder både nye installationer og ændringer i eksisterende anlæg.

Bygningsreglementets og normens krav gælder desuden for den del af regnvandsanlæg, der omfatter ledningssystemet, og som forsyner wc’er og vaskemaskiner med regnvand fra en tank eller anden form for beholder. Regnvandsanlæg kan udføres, som det er beskrevet i ”Rørcenteranvisning 003 Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger”.

Vandinstallationer defineres som installationer i bygninger og i jord indenfor grundgrænsen.

DS442 – Almene vandforsyningsanlæg

Normen er målrettet indretning og udførelse af nye samt udvidelser og væsentlige udbedringer af eksisterende vandforsyningsanlæg til indvinding af grundvand, som forsyner mindst 10 ejendomme. Normen beskriver indvindingsanlæg, behandlingsanlæg, beholderanlæg, pumpeanlæg og ledningsanlæg på vandværket.

DS475 – Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Standarden indeholder en række krav til forsvarlig etablering af ledningsanlæg i jord. Standarden er en generel lægningsstandard, der giver et opdateret overblik over alle ikke-ledningsspecifikke forhold.

DS/EN1717 – Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer.

Normen beskriver metoder til at undgå forurening af drikkevand i bygninger og de generelle krav til sikringsanordninger, der kan hindre forurening ved tilbagestrømning.

De sundhedsmæssige sikringskrav i denne norm kan med fordel bruges af alle systemstandarder eller standarder for apparater, som er tilsluttet drikkevandsinstallationer. Normen fastlægger minimumskravene til produktstandarder for tilbagestrømningssikringer – produktstandarderne uddyber detaljerne til produktspecifikationer. Hvis der ikke findes en produktstandard, kan denne norm bruges som reference i forhold til nyudviklede produkter.

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer (Rørcenteranvisning 015)

Denne anvisning er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Teknologisk Institut. Anvisningen giver vejledning i, hvor og hvordan tilbagestrømningssikring skal bruges til sikring af vandforsyningssystemer.

Siden er seneste redigeret den 10. marts 2022.