Temamøder

Formål

Formålet med arbejdsgruppen er:

  • at udvikle og afholde temamøde med emner af fælles interesse

Aktiviteter

Der afholdes et temamøde for de ni vandværker som enten har modtaget eller er blevet adviseret om skal forvente at modtage BNBO krav fra Odsherred kommune. Mødet afholdes den den 4.9.2021 kl. 10-12. Robert Jensen fra Danske Vandværker og Carsten Christensen, WSP deltager med indlæg om “implementering af BNBO kravene”.

I 4. kvartal 2021 afholdes et temamøde om “Rekruttering til bestyrelsesarbejde”. Når arrangementet er på plads sendes invitationen ud.

I 1. kvartal 2022 udgiver Danske Vandværker og Danva m.fl. en guide i beslutning om blødgøring eller ej. Når den foreligger inviteres til et temamøde om “Blødgøring” .

Gruppen skal endvidere kortlægge medlemmernes ønsker og behov i forhold til temaer til brug for planlægning af de kommende fælles arrangementer.

Medlemmer

Siden er sidst redigeret 16. august 2021.