Temamøder

Formål

Formålet med arbejdsgruppen er:

  • at udvikle og afholde temamøde med emner af fælles interesse

Aktiviteter

Arbejdsgruppen er i gang med forberede det første temamøde i efteråret 2019, hvor der arbejdes med følgende to temaer, “Rekruttering til bestyrelsesarbejde” og Nye Pesticer/Status på Vandpanelets arbejde.

Gruppen skal envidere kortlægge medlemmernes ønsker og behov i forhold til temaer til brug for planlægning af de kommende fælles arrangementer.

Medlemmer