Teknisk Forum

Formål

Formålet med Teknisk Forum er reguleret i vedtægternes § 8:

Der etableres et Teknisk Forum som fast arbejdsgruppe, som ud over at løse konkrete opgaver bistår bestyrelsen og repræsentantskabet indenfor vandværksteknik. Gruppen kan bestå af driftsansvarlige bestyrelsesmedlemmer, lønnet personale og eventuelt eksterne eksperter.

Arbejdet i Teknisk Forum har sigte på den daglig tekniske ansvarlige for vandleverance til forbrugerne, uanset om vedkommende er i et ansættelsesforhold eller ej.

Møderne afholdes den første torsdag i hver måned. Det skal sikre grundlag for vidensdeling og samarbejde fremadrettet. Møderne kombineres så vidt muligt med besøg på et medlems vandværk.

Der er planlagt følgende møder i 2023:

 • Den 7.2.2023 kl. 14-16: Drift og vedligeholdelse af brandstandere i 2023 med Jan Bruun, områdeleder Vestsjællands Brandvæsen

Planlægning af møder i 2023 er i gang med følgende temaer: LER 2.0, Blødgøring af drikkevand, Revision af vandværkets kontrolprogram, Gebyr på takstbladet.

Ud over disse aktiviteter skal gruppen inddrages i de øvrige arbejdsgruppes og bestyrelsens arbejde, hvor der er behov for teknisk indsigt og forståelse.

Der er holdt følgende møder i 2022:

Medlemmer

 • Tovholder Dorte Bøge, VIO
 • Kirsten Løcke, Kongepartens Vandværk
 • Kim Løcke, GHT
 • Peder Overgaard, Nyrup Vandværk
 • Peter Kryger, Grevinge Vandværk
 • Frank Reher, Asnæs Vandværk og Høve Strands Vandværk
 • Jesper Jacobsen, Odsherred Vand og Varme
 • Jens Jørgensen, Stårup Vandværk
 • Hans Kryger, Stårup Vandværk
 • Hans Helth, Højby Vandværk
 • George Bauerfeind, Højby Vandværk
 • Jan Lyngberg, Rørvig Vandværk
 • Niels Christoffersen, Lumsås Vandværk
 • Henrik Kofoed, Vig Lyng Vandværk
 • Erland S. Larsen, Kelstrup-Jyderup Vandværk
 • Claus Schrøder, Vig vandværk
 • Søren Olsen, Vig vandværk
 • Henrik Marcussen, Bråde Vandværk
 • Lil Bajer Sørensen, Ebbeløkke Vandværk
 • Max Danielsen, Nr. Asmindrup Vandværk
 • John Kristensen, Vallekilde Vandværk
 • Anker Kragh, Vallekilde Vandværk
 • Karsten Sørensen, Hørve Vandværk
 • Christian Hansen, Fårevejle St.by Vandværk
 • Henning Brandt, Næsgårdens Vandværk
 • Max Jørgensen, Egenæs vandværk
 • Ernst Jensen, Fårevejle Kirkeby vandværk

Siden er senest redigeret den 1. februar 2023.