Teknisk Forum

Formål

Formålet med Teknisk Forum er reguleret i vedtægternes § 8:

Der etableres et Teknisk Forum som fast arbejdsgruppe, som ud over at løse konkrete opgaver bistår bestyrelsen og repræsentantskabet indenfor vandværksteknik. Gruppen kan bestå af driftsansvarlige bestyrelsesmedlemmer, lønnet personale og eventuelt eksterne eksperter.

Arbejdet i Teknisk Forum har sigte på den daglig tekniske ansvarlige for vandleverance til forbrugerne, uanset om vedkommende er i et ansættelsesforhold eller ej.

Møderne afholdes den første torsdag i hver måned. Det skal sikre grundlag for vidensdeling og samarbejde fremadrettet. Møderne kombineres så vidt muligt med besøg på et medlems vandværk.

Der er følgende plan for 2022

 • Den 5.8.2021 kl. 14-17: Blødgøring med Klavs Lund fra Danske Vandværker samt vandværksbesøg på Rørmosen vandværk.
 • Den 2.9.2021 kl. 14-17 Kursus i graveskader og gæsteprincip med Ledningsadvokaterne i Vig Forsamlingshus. Tilmelding senest den 31.8.2021.
 • Den 7.10.2021 kl. 14-16: Rent grundvand i fremtiden med hydrolog Jørgen Krogh Andersen, DVN i Vig Forsamlingshus. Tilmelding senest den 1.10.2021.
 • Den 4.11.2021 kl. 14-16: Gravetilladelser med Odsherred kommune i Vig Forsamlingshus. Tilmelding senest den 1.11.2021.
 • Den 2.12.2021 kl. 14-16: LER lovens nye krav i Vig Forsamlingshus. Tilmelding senest den 1.11.2021.

Ud over disse aktiviteter skal gruppen inddrages i de øvrige arbejdsgruppes og bestyrelsens arbejde, hvor der er behov for teknisk indsigt og forståelse.

Medlemmer

 • Tovholder Dorte Bøge, VIO
 • Kirsten Løcke, Kongepartens Vandværk
 • Kim Løcke, GHT
 • Peder Overgaard, Nyrup Vandværk
 • Peter Kryger, Grevinge Vandværk
 • Frank Reher, Asnæs Vandværk og Høve Strands Vandværk
 • Søren T. Lorenzen, Odsherred Vand
 • Jens Jørgensen, Stårup Vandværk
 • Hans Kryger, Stårup Vandværk
 • Hans Helth, Højby Vandværk
 • George Bauerfeind, Højby Vandværk
 • Jan Lyngberg, Rørvig Vandværk
 • Niels Christoffersen, Lumsås Vandværk
 • Henrik Kofoed, Vig Lyng Vandværk
 • Erland S. Larsen, Kelstrup-Jyderup Vandværk
 • Henrik Marcussen, Bråde Vandværk
 • Thomas Knygberg, Bøsserup Vandværk
 • Lil Bajer Sørensen, Ebbeløkke Vandværk
 • Max Danielsen, Nr. Asmindrup Vandværk
 • John Kristensen, Vallekilde Vandværk
 • Anker Kragh, Vallekilde Vandværk
 • Karsten Sørensen, Hørve Vandværk
 • Ole Hansen, Fårevejle St.by Vandværk
 • Henning Brandt, Næsgårdens Vandværk
 • Max Jørgensen, Egenæs vandværk

Siden sidst redigeret 22. april 2022