Teknisk Forum

Formål

Formålet med Teknisk Forum er reguleret i vedtægternes § 8:

Der etableres et Teknisk Forum som fast arbejdsgruppe, som ud over at løse konkrete opgaver bistår bestyrelsen og repræsentantskabet indenfor vandværksteknik. Gruppen kan bestå af driftsansvarlige bestyrelsesmedlemmer, lønnet personale og eventuelt eksterne eksperter.

Aktiviteter

Der er indkaldt til det første møde, som afholdes den 27. maj 2019 kl. 10-12 hos Odsherred Forsyning.

På det første møde skal aftales rammer og vilkår for gruppens arbejde, herunder Årsplan for 2019. Der er indarbejdet følgende aktiviteter i udkastet:

 • Tilbagestrømsikring
 • Blødgøring
 • Planlægning og afvikling af en beredskabsøvelse med efterfølgende offentlig evaluering
 • Forberedelse til Indkøbsgruppen: Nyt LER, automatisering af graveforespørgsler og GPS opmåling af ledningsnet
 • Udarbejdelse af ”Håndbog i graveskader”
 • Afholdelse af et lørdags-temamøde
 • Inddragelse i arbejdet med fælles indkøb

Møderne afholdes den sidste mandag i hver måned på medlemmernes vandværker. Det skal sikre grundlag for vidensdeling og samarbejde fremadrettet.

Se Teknisk Forums plan for 2019

Ud over disse aktiviteter skal gruppen inddrages i de øvrige arbejdsgruppes og bestyrelsens arbejde, hvor der er behov for teknisk indsigt og forståelse.

Medlemmer

 • Tovholder Kim E. Nielsen, Odsherred Forsyning, kin@odsherredforsyning.dk
 • Kirsten Løcke, Kongepartens Vandværk
 • Kim Løcke, GHT
 • Peder Overgaard, Nyrup Vandværk
 • Peter Kryger, Grevinge Vandværk
 • Frank Reher, Asnæs Vandværk
 • Søren T. Lorenzen, Odsherred Vand
 • Jens Jørgensen, Stårup Vandværk
 • Hans Helth, Højby Vandværk
 • George Bauerfeind, Højby Vandværk
 • Jan Lyngberg, Rørvig Vandværk
 • Niels Christoffersen, Lumsås Vandværk
 • Henrik Kofoed, Vig Lyng Vandværk
 • Erland S. Larsen, Kelstrup-Jyderup Vandværk
 • Henrik Marcussen, Bråde Vandværk
 • Thomas Knygberg, Bøsserup Vandværk
 • Martin Carlsen, Ebbeløkke Vandværk
 • Benny Eilstrup, Kildehuse-Strandhuse Vandværk
 • Max Danielsen, Nr. Asmindrup Vandværk
 • John Kristensen, Vallekilde Vandværk
 • Anker Kragh, Vallekilde Vandværk
 • Karsten Sørensen, Hørve Vandværk
 • Frank Reher, Høve Strand Vandværk
 • Sean Møller Sealey, Høve Strand Vandværk
 • Dorte Bøge Sørensen, VIO

Arbejdet i Teknisk Forum har sigte på den daglig tekniske ansvarlige for vandleverance til forbrugerne, uanset om vedkommende er i et ansættelsesforhold eller ej.

Siden sidst redigeret 28. august 2019.