Lovgivning

Myndigheder, love og retsafgørelser

VIO søger indflydelse på medlemmernes vegne i høringsprocesser inden for drikkevandsområdet i forbindelse med udarbejdelse af nye love, bekendtgørelser, lokalplaner m.m.m. ligesom VIO opbygger et bibliotek af: