Arbejdsgrupper

Der etableres et Teknisk Forum som fast arbejdsgruppe, som ud over at løse konkrete opgaver bistår bestyrelsen og repræsentantskabet indenfor vandværksteknik. Gruppen kan bestå af driftsansvarlige bestyrelsesmedlemmer, lønnet personale og eventuelt eksterne eksperter.

Endvidere etableres arbejdsgrupper efter behov, bl.a. til indfrielse af repræsentantskabets opstillede aktivitetsmål. Det er bestyrelsens ansvar at etablere og koordinere gruppernes arbejde. Arbejdsgrupperne refererer til bestyrelsen om fremdrift og målopfyldelse. Alle medlemmer af foreningen kan deltage i arbejdsgrupperne.

På repræsentantskabsmødet godkendes et årshjul for gruppernes arbejde.

(Vedtægterne, §8)

Der er foreløbig følgende arbejdsgrupper: