Repræsentantskabsmøde

Lørdag den 15. april 2023 kl. 10 i Vig Forsamlingshus.

Susan Münster, direktør i Danske Vandværker indleder mødet med et oplæg om grundvandsbeskyttelse på kort og længere sigte, der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til hende.

Senest kl. 11 begynder repræsentantskabsmødet, der i lighed med tidligere år afsluttes med en frokost.

Dagsorden, regnskab 2022 samt forslag til budget 2023 er udsendt på mail.

Af hensyn til forplejning er der frist for tilmelding den 11. april 2023 formand@vio.nu