Repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen satser på, at der kan holdes repræsentantskabsmøde søndag 6. juni. På den måde vil repræsentantskabet kunne videresende udkast til regulativ til Odsherred Kommune, så det kan nå at blive behandlet inden kommunalvalget.