Hvordan lykkedes man med rekruttering?

Få svar på det spørgsmål og mange andre … Lørdag den 6. juni kl. 10-14 i Vig Forsamlingshus, hvor VIO holder kursus i Rekruttering. Du kender det måske… Der er en ledig bestyrelsespost, men det er svært at finde en ny til at varetage den. Rekruttering af frivillige […]

Takstblad 2020

VIO har efter en længere dialog med Odsherred kommune fået ret i at gebyrpolitikken suverænt er vandværkets bestyrelse og generelforsamlings ansvar og derfor ikke kan inddrages som vilkår når kommunen træffer afgørelse om vandværkernes takstblad. Vandteamet skal derfor kun forholde sig til anlægs- og driftsbidraget, når der sagsbehandles […]

Hvad, hvornår, hvordan og til hvilken pris…?

DonsLab havde 5. november inviteret til brugergruppemøde med det formål “at afstemme laboratoriets ydelser og service i relation til såvel vandforsyninger, entreprenører som kommunale myndigheder”. VIO var repræsenteret på brugergruppemødet, idet vi ønskede at øve indflydelse på udviklingen af nye services og produkter, som kan dække vandværkernes behov. […]

Stort fremmøde til gode oplæg

41 vandværksfolk fra de forskellige vandværker i VIO deltog lørdag formiddag den 11. januar på foreningens temamøde om fælles indkøb i Vig Forsamlingshus. Dagen bød på et meget alsidigt program med oplægsholdere fra Kamstrup, Odsherred Forsyning, Dons Lab, Odsherred Kommune, VIO og AO Johansen. Flemming Søgren Nielsen fra […]

Repræsentantskabsmøde

Det årlige repræsentantskabsmøde for VIO’s medlemmer afholdes lørdag den 7. marts 2020, kl. 10-13 i Vig Forsamlingshus. Sæt kryds i kalenderen.

”Det er alvorligt – det helt store beredskab skal i gang …”

Reportage fra VIO’s beredskabsøvelse den 26. november 2019 på Rørvig Vandværk Klokken er 12.55 en grå tirsdag i november, og en gruppe på 10-12 personer står samlet i en rundkreds på gårdspladsen på Rørvig Vandværk, nogle med en ringmappe eller en tablet under armen. Alle skutter sig og […]

Dødsfald

Aage Greve, Formand for Lumsås vandværk, er pludselig gået bort i dag. Et årtiers langt engagement og indsats i drikkevandets tjeneste er slut. Æret være hans minde. Aage bisættes fra Lumsås kirke lørdag den 30.11 kl. 12. Der sendes en bårebuket fra foreningen. Hvis du vil deltage så […]

Velkommen til Egenæs Vandværk

Egenæs Vandværk a.m.b.a. har den 19. november 2019 indmeldt sig i Vandfællesskabet i Odsherred pr. 1. januar 2020. Vi siger velkommen til foreningens 24. medlem.

Ingen entydig sammenhæng mellem pris og størrelse

Odsherred kommune har landets fjerde højeste priser på drikkevand. Det kunne man tirsdag den 22. oktober læse i Berlingske Tidende. Nyheden var skrevet på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige nationale undersøgelse af priserne på drikkevand i hele landet. I et læserbrev i Nordvestnyt den 23. oktober gik […]

Høringssvar til Budget 2020-23

I Odsherred Kommunes budgetforslag for 2020-2023 planlægges reduktion af to årsværk til myndighedsopgaver indenfor Miljø og Teknikudvalgets område. Forsyningerne af drikke- og spildevand i kommunen er bekymret for, at konsekvensen vil være en længere ventetid på myndighedsbehandlingen på et område, som i forvejen er meget presset og allerede […]