COVID 19/Coronavirus

Vandværkerne har modtaget følgende svar fra Vandteamet i Odsherred kommune på spørgsmål om hvorvidt COVID-19 kan spredes via drikkevandet: Vi mener ikke, at der er nogen risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde: Vi mener ikke, at der nogen sandsynlighed for, at SARS-CoV-2, som er det virus, der […]

Det er gravalvorligt at arbejde med vandledninger!

VIO afholder i samarbejde med Ledningsadvokaterne (specialister i ledningsret) et kursus i graveskader og gæsteprincippet inden sommerferien, tidspunktet er ikke fastlagt endnu. Skriv til formanden på formand@vio.nu for at få dine spørgsmål og problemstillinger med, når kursuslederen Kim B. Ulrich, advokat med møderet for Højesteret, forbereder kurset.Du kan […]

Små ændringer i bestyrelsen

På VIO’s repræsentantskabsmøde lørdag 7. marts blev der rokeret lidt rundt på pladserne, og en enkelt ny suppleant blev valgt. Kim E. Nielsen, Odsherred Forsyning, blev indvalgt i bestyrelsen og på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som næstformand. Foreningens hidtidige næstformand Arne Jensen, Asnæs Vandværk, blev valgt som suppleant. […]

Takstblad 2020

VIO har efter en længere dialog med Odsherred kommune fået ret i at gebyrpolitikken suverænt er vandværkets bestyrelse og generelforsamlings ansvar og derfor ikke kan inddrages som vilkår når kommunen træffer afgørelse om vandværkernes takstblad. Vandteamet skal derfor kun forholde sig til anlægs- og driftsbidraget, når der sagsbehandles […]