Brandstandere

Vestsjællands Brandvæsen overtager den 1. juli 2023 drift og vedligeholdelse af ca. 20 brandstandere ud af kommunens 500. Du kan læse mere her VIO bestyrelsen arbejder nu for at få en aftale med kommunen om en plan for nedlæggelse af resten (450 brandstandere).

Repræsentantskabsmøde

Lørdag den 15. april 2023 kl. 10 i Vig Forsamlingshus. Susan Münster, direktør i Danske Vandværker indleder mødet med et oplæg om grundvandsbeskyttelse på kort og længere sigte, der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til hende. Senest kl. 11 begynder repræsentantskabsmødet, der i lighed med […]