Temamøde om BNBO

Til og med 2022 skal alle kommuner, herunder også Odsherred kommune vurdere alle BNBO på arealer, hvor der benyttes pesticider til erhvervsmæssige formål. En del af den vurdering er også at tage stilling til, hvorvidt eksisterende vaskepladser inden for BNBO skal flyttes. Politikerne bag aftalen stiller krav til […]