Det er gravalvorligt at arbejde med vandledninger!

VIO afholder i samarbejde med Ledningsadvokaterne (specialister i ledningsret) et kursus i graveskader og gæsteprincippet inden sommerferien, tidspunktet er ikke fastlagt endnu. Skriv til formanden på formand@vio.nu for at få dine spørgsmål og problemstillinger med, når kursuslederen Kim B. Ulrich, advokat med møderet for Højesteret, forbereder kurset.Du kan […]

Takstblad 2020

VIO har efter en længere dialog med Odsherred kommune fået ret i at gebyrpolitikken suverænt er vandværkets bestyrelse og generelforsamlings ansvar og derfor ikke kan inddrages som vilkår når kommunen træffer afgørelse om vandværkernes takstblad. Vandteamet skal derfor kun forholde sig til anlægs- og driftsbidraget, når der sagsbehandles […]