Rent grundvand i fremtiden

Problemer med BAM, nitrit, pesticider m.m. Findes der en anden løsning end nye drikkevandsboringer? Kom og hør om erfaringerne med alternative løsninger fra hydrolog Jørgen Krogh Andersen, Dansk Vand- og Naturcenter og Grundvandets Venner Mødet i Teknisk Forum afholdes torsdag den 7. oktober 2021 i Vig Forsamlingshus. Frist […]

Temamøde om BNBO

Til og med 2022 skal alle kommuner, herunder også Odsherred kommune vurdere alle BNBO på arealer, hvor der benyttes pesticider til erhvervsmæssige formål. En del af den vurdering er også at tage stilling til, hvorvidt eksisterende vaskepladser inden for BNBO skal flyttes. Politikerne bag aftalen stiller krav til […]