Det er gravalvorligt at arbejde med vandledninger!

Kursus i ledningsskader og gæsteprincip Det er et faktum at graveaktøren er underlagt et strengt ansvar omfattende stort set alle typer arbejder, og dårlige undskyldninger afvises som regel af domstolene. Kom og hør mere om gældende regler og nyeste retspraksis inden for ledningsskader.  Har dit vandværk ledninger på fremmed […]

Takstblad 2020

VIO har efter en længere dialog med Odsherred kommune fået ret i at gebyrpolitikken suverænt er vandværkets bestyrelse og generelforsamlings ansvar og derfor ikke kan inddrages som vilkår når kommunen træffer afgørelse om vandværkernes takstblad. Vandteamet skal derfor kun forholde sig til anlægs- og driftsbidraget, når der sagsbehandles […]