Kommunikation

Formål

Formålet med arbejdsgruppen er:

  • at redigere en hjemmeside
  • at redigere en cloudlagring af foreningens dokumenter
  • at udarbejde og løbende følge op på en kommunikationsstrategi

Aktiviteter

Arbejdsgruppen omkring kommunikation har udarbejdet kravspecifikation og indhentet tilbud på hjemmeside og cloudlagring samt udarbejdet udkast til en kommunikationsstrategi for foreningen til bestyrelsens møde den 24. april 2019.

Kravspecifikation, budget og kommunikationsstrategi blev vedtaget på bestyrelsens møde den 24. april 2019. Der har været afholdt to workshops i brug af OneDrive for medlemmer af bestyrelsen. Og hjemmesiden lanceres for medlemmerne medio juni.

Medlemmer

  • Svend Kjeldsen
  • Dorte Bøge Sørensen

Siden sidste redigeret 13. august 2021