COVID 19/Coronavirus

Vandværkerne har modtaget følgende svar fra Vandteamet i Odsherred kommune på spørgsmål om hvorvidt COVID-19 kan spredes via drikkevandet: Vi mener ikke, at der er nogen risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde: Vi mener ikke, at der nogen sandsynlighed for, at SARS-CoV-2, som er det virus, der […]

Små ændringer i bestyrelsen

På VIO’s repræsentantskabsmøde lørdag 7. marts blev der rokeret lidt rundt på pladserne, og en enkelt ny suppleant blev valgt. Kim E. Nielsen, Odsherred Forsyning, blev indvalgt i bestyrelsen og på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som næstformand. Foreningens hidtidige næstformand Arne Jensen, Asnæs Vandværk, blev valgt som suppleant. […]

Hvad, hvornår, hvordan og til hvilken pris…?

DonsLab havde 5. november inviteret til brugergruppemøde med det formål “at afstemme laboratoriets ydelser og service i relation til såvel vandforsyninger, entreprenører som kommunale myndigheder”. VIO var repræsenteret på brugergruppemødet, idet vi ønskede at øve indflydelse på udviklingen af nye services og produkter, som kan dække vandværkernes behov. […]

”Det er alvorligt – det helt store beredskab skal i gang …”

Reportage fra VIO’s beredskabsøvelse den 26. november 2019 på Rørvig Vandværk Klokken er 12.55 en grå tirsdag i november, og en gruppe på 10-12 personer står samlet i en rundkreds på gårdspladsen på Rørvig Vandværk, nogle med en ringmappe eller en tablet under armen. Alle skutter sig og […]