COVID 19/Coronavirus

Vandværkerne har modtaget følgende svar fra Vandteamet i Odsherred kommune på spørgsmål om hvorvidt COVID-19 kan spredes via drikkevandet: Vi mener ikke, at der er nogen risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde: Vi mener ikke, at der nogen sandsynlighed for, at SARS-CoV-2, som er det virus, der […]

Små ændringer i bestyrelsen

På VIO’s repræsentantskabsmøde lørdag 7. marts blev der rokeret lidt rundt på pladserne, og en enkelt ny suppleant blev valgt. Kim E. Nielsen, Odsherred Forsyning, blev indvalgt i bestyrelsen og på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som næstformand. Foreningens hidtidige næstformand Arne Jensen, Asnæs Vandværk, blev valgt som suppleant. […]