Temamøde om BNBO

Til og med 2022 skal alle kommuner, herunder også Odsherred kommune vurdere alle BNBO på arealer, hvor der benyttes pesticider til erhvervsmæssige formål. En del af den vurdering er også at tage stilling til, hvorvidt eksisterende vaskepladser inden for BNBO skal flyttes. Politikerne bag aftalen stiller krav til kommunerne om at facilitere implementeringen af BNBO beskyttelsen, herunder at afsøge muligheden for at der indgås frivillige aftaler mellem lodsejere og vandværker. Er det ikke en mulighed kan kommunen give et påbud om BNBO beskyttelse. Kommunen har pligt til årligt at rapportere om fremdriften til Miljøstyrelsen. Når kommunerne ikke i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO’erne, kan aftaleparterne indføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.

VIO afholdte et temamøde om implementering af BNBO lørdag den 4.9.2021 for de ni medlemmer, som enten har modtaget eller forventes at modtage et krav om BNBO fra Odsherred kommune. Robert Jensen fra Danske Vandværker og Carsten Christansen/Hans Fink fra WSP gav et indlæg om implementering af BNBO kravene.

En samlet præsentation af oplæggene finder du her

Carsten Christiansen fra WSP tilbyder et gratis møde med de ni medlemmer for at drøfte bistand i forbindelse med implementering af BNBO. Rammeaftalen er sendt til vandværkerne.

Kontaktoplysninger til Carsten Christiansen, WSP:
T+ 45 44 85 86 87 eller M+ 45 51 72 70 73
Mail: Carsten.Christiansen@wsp.com

Odsherred kommunes administrationsgrundlag for implementering af BNBO.

Læs i øvrigt kataloget om virkemidler, som er udarbejdet af Viborg kommune i 2020.

Husk at kommunen har en hjemmeside om BNBO: https://www.odsherred.dk/borger/bolig-og-byggeri/energi-og-vand/drikkevand-og-grundvand