Takstblad 2020

VIO har efter en længere dialog med Odsherred kommune fået ret i at gebyrpolitikken suverænt er vandværkets bestyrelse og generelforsamlings ansvar og derfor ikke kan inddrages som vilkår når kommunen træffer afgørelse om vandværkernes takstblad. Vandteamet skal derfor kun forholde sig til anlægs- og driftsbidraget, når der sagsbehandles på det fremsendte takstblad.

Gebyrpolitikken skal bl.a. overholde det til enhver tid gældende Regulativ for vandværkerne.

Vandteamet skal følge en vejledning fra 2017 i at træffe afgørelse om takstbladet. Den hidtidige praksis har imidlertid været en anden, og derfor har det for mange vandværker været mere ressourcekrævende i 2019 at få godkendt takstblad 2020 end tidligere. Mange vandværker oplevede at tekster og vilkår, som gennem mange år er blevet godkendt, nu skulle ændres.

Alle har lært af processen, og vandteamet vil fremadrettet orientere i god tiden inden der iværksættes ny praksis, vilkår m.v. Det giver VIO og vandværkerne mulighed for forberedelse.

Du kan læse vejledningen i godkendelse af takstbladet her