Hvad, hvornår, hvordan og til hvilken pris…?

DonsLab havde 5. november inviteret til brugergruppemøde med det formål “at afstemme laboratoriets ydelser og service i relation til såvel vandforsyninger, entreprenører som kommunale myndigheder”.

VIO var repræsenteret på brugergruppemødet, idet vi ønskede at øve indflydelse på udviklingen af nye services og produkter, som kan dække vandværkernes behov. VIO fremsatte blandt andet et ønske om mere konkret kommunikation fra DONSlab til vandværkerne i forbindelse med overholdelse af myndighedernes krav om analyse for nye stoffer.

Fra VIO deltog Arne Jensen fra Asnæs Vandværk og Dorte Bøge fra Vig Lyng Vandværk. Tag fat i dem, hvis du vil vide mere eller har ønsker, krav eller lignende til DONSlab eller den gældende rammeaftale.

Du kan læse referatet af brugergruppemødet hos DONSLab den 5. november 2019 her:

Referat af brugergruppemøde hos DonsLab 5. november 2019