Stort fremmøde til gode oplæg

41 vandværksfolk fra de forskellige vandværker i VIO deltog lørdag formiddag den 11. januar på foreningens temamøde om fælles indkøb i Vig Forsamlingshus. Dagen bød på et meget alsidigt program med oplægsholdere fra Kamstrup, Odsherred Forsyning, Dons Lab, Odsherred Kommune, VIO og AO Johansen.

Flemming Søgren Nielsen fra Kamstrup kunne fortælle om de nyeste muligheder og fordele ved måleraflæsning via både antenner og internet – hvis man investerede i nye målere.

Fanny Villadsen, Odsherred Forsyning, orienterede om, at forsyningen fremover gerne vil have indrapporteret det tal, som målerne står på frem for forbrugstallet. På den måde bliver opkrævninger med videre nemmere for dem. Dorte orienterede om at denne ekstra service til OF skal indgå i de kommende forhandlinger mellem VIO og OF.

Skal jeres laboratorium bare lave vandanalyser, eller hvilken service ønsker vandværkerne af laboratoriet? Det spørgsmål stillede Morten Due, DonsLab, til forsamlingen. Han orienterede også om, at drikkevandsbekendtgørelsen fra 2017 nu endelig er kommet i høring. Han opfordrede medlemmerne til at interessere sig for denne høring og indgive høringssvar eventuelt via ham.

Hvordan skal vi behandle slam fra vandværkerne? Det var oplægget fra Nichlas René van Weezel, Odsherred Kommunes affaldsteam. Morten Due udfordrede Nichlas René van Weezel med at spørge, hvorfor slammet ikke bliver defineret som skyllevandsjord i stedet for slam, for så kan det håndteres efter jordbekendtgørelsen, hvor der er fokus på at håndtere/flytte jord. Det vil være meget nemmere for kommunens sagsbehandlere, idet de i forvejen kender til området.

Bestyrelsen finder, at dette er en interessant problemstilling som vil kunne betyde væsentlige driftsbesparelser for vandværkerne, og det odiøse i diskussionen er, at hvis slam så alligevel forbliver defineret efter slambekendtgørelsen, og afleveres til rensningsanlægget, så vil restproduktet fra rensningsprocessen alligevel fordeles på markarealer… Sååååå….

Jens Rubæk, bestyrelsesmedlem i VIO, fortalte deltagerne om mulighederne for at få billigere strøm. Han tilbød medlemmerne en rammeaftale mellem VIO og Energi Danmark som grundlag for individuelle aftaler med vandværkerne. En god ide vil også være at bruge strøm i nattetimerne, hvor strømmen er billigst. Ligesom solceller til strømproduktion kan være en fordel.

Olaf Christiansen og Frank Frandsen fra AO Johansen afsluttede rækken af oplæg med at fortælle om, hvad virksomheden kan tilbyde omkring ledningsnet og reservedele. Muligheden for at kunne afhente reservedele i Holbæk døgnet rundt blev nævnt som en mulighed.

Den udbytterige formiddag sluttede med en god frokostbuffet og nogle gode snakke medlemmerne imellem.

VIO’s næstformand Arne Jensen takker for de gode oplæg og det gode fremmøde.

Se udvalgte præsentationer her:

Flemming Nielsen, Kamstrup: Nye produkter og nye muligheder

Morten Due, DonsLab: Lidt om pesticider, vejledningen og service

Jens Rubæk, VIO: Fælles indkøb af el