Takstblad 2020

VIO har efter en længere dialog med Odsherred kommune fået ret i at gebyrpolitikken suverænt er vandværkets bestyrelse og generelforsamlings ansvar og derfor ikke kan inddrages som vilkår når kommunen træffer afgørelse om vandværkernes takstblad. Vandteamet skal derfor kun forholde sig til anlægs- og driftsbidraget, når der sagsbehandles […]

Hvad, hvornår, hvordan og til hvilken pris…?

DonsLab havde 5. november inviteret til brugergruppemøde med det formål “at afstemme laboratoriets ydelser og service i relation til såvel vandforsyninger, entreprenører som kommunale myndigheder”. VIO var repræsenteret på brugergruppemødet, idet vi ønskede at øve indflydelse på udviklingen af nye services og produkter, som kan dække vandværkernes behov. […]

Stort fremmøde til gode oplæg

41 vandværksfolk fra de forskellige vandværker i VIO deltog lørdag formiddag den 11. januar på foreningens temamøde om fælles indkøb i Vig Forsamlingshus. Dagen bød på et meget alsidigt program med oplægsholdere fra Kamstrup, Odsherred Forsyning, Dons Lab, Odsherred Kommune, VIO og AO Johansen. Flemming Søgren Nielsen fra […]